ابزار منو ثابت

وبلاگ سرگرمی

وبلاگ سرگرمی

محبوبترین وبلاگ سرگرمی به زبان فارسی

پسر بچه اي تند خو در روستايي زندگي ميکرد. روزي پدرش جعبه اي ميخ به او داد و گفت هربار که عصباني ميشود و کنترلش را از دست ميدهد بايد يک ميخ در حصار بکوبد. روز نخست پسر 37 ميخ در حصار کوبيد. اما به تدريج تعداد ميخ ها در طول روز کم شدند. او دريافت که کنترل کردن عصبانيتش آسان تر از کوبيدن آن ميخها در حصار است. در نهايت روزي فرا رسيد که آن پسر اصلا عصباني نشد. او با افتخار اين موضوع را به اطلاع پدرش رساند و پدر به او گفت بايد هر روزي که توانست جلوي خشم خود را بگيرد يکي از ميخهاي کوبيده شده در حصار را بيرون بکشد. روزها سپري شدند تا اينکه پسر همه ميخها را از حصار بيرون آورد. پدر دست او را گرفت و به طرف حصار برد. "کارت را خوب انجام داري پسرم. اما به سوراخهاي حصار نگاه کن. حصار هيچوقت مثل روز اولش نخواهد شد. وقتي موقع عصبانيت چيزي ميگويي، حرفهايت مثل اين، شکافهايي برجاي ميگذارند. مهم نيست چند بار عذر خواهي کني، چون اثر زخم هميشه باقي مي ماند." مراقب حرفهايمان باشيم، چون مي توانند بسيار آزار دهنده باشند و اثراتشان براي سالها باقي خواهند ماند...

F.M

[ شنبه یازدهم مرداد 1393 ] [ 16:15 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]


ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺣﺮﻑ ﻣﻲ ﺯﺩﻡ ...
ﻳﻬﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭ
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﻔﺖ : ﺑﺪﻩ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺯﺭ
ﻣﯿﺰﻧﯽ !!!
ﮔﻮﺷﻴﻮ ﺍﺯﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ : ﭼﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻱ ؟؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ !!!
ﮔﻔﺖ : ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ﻛﺼﺎﻓﺖ ...
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ !!!
ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻧﮓ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ ...
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ !!!
ﮔﻔﺖ : ﭼﯽ؟؟ !
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ !!!
ﮔﻔﺖ : ﮐﯽ؟؟ !
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ !!!
ﮔﻔﺖ : ﮐﺠﺎ ؟؟ !
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ !!!
ﺗﻠﻔﻦ : ﺑﯿﺴﺕ ﻭ ﻧﻪ ، ﺩﻭﺗﺎ ﺷﯿﺶ ...
ﺧﻮﺩﺷﻢ ﺧﻨﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﮔﻔﺖ
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻥ ﺑﭽﻪ ﺑﺎﺣﺎﻟﯿﻪ

F.M

[ چهارشنبه یکم مرداد 1393 ] [ 18:53 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]


تحقیقات نشون داده که ۹۹ درصد دخترای ایرانی در طول عمرشون حداقل ۱بار این اس ام اس رو فرستادن:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

( باشه مثه اینکه خیلی سرت شلوغه مزاحمت نمیشم.. بای!! )

و ۱۰۰درصد پسرای ایرانی دهنشون سرویس شده تا ثابت کنن دستشویی بودن...

 

F.M

[ چهارشنبه یکم مرداد 1393 ] [ 18:51 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

زمین پر شده از ساختمان های زیبا و دلفریب که در این مقاله ما تنها یک بخش کوچیک از این ساختمان ها رو معرفی میکنیم. شاید اگه صد سال پیش بود به راحتی می شد، شگفت انگیزترین ساختمان های جهان رو تعیین کرد به عنوان مثال : تاج محل، مسجد ایاصوفیه ولی در این دوره زمانی انتخاب بهترین ساختمان های جهان کار سختی است، از این رو ما در اینجا ده ساختمان را به صورت تصادفی انتخاب کردیم.برای دیدن ساختمان ها روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 12:16 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

ﻭﺍﻻ ﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺩﯾﻦ !!!! ﺗﻞ
ﺯﺩﯾﻢ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﻞ ﺯﺩﯾﻦ! ﻣﻮﻫﺎﻣﻮﻧﻮ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﺶ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭﻭ
ﮐﺮﺩﯾﺪ ! ﻣﻮﻫﺎﻣﻮﻧﻮ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﯾﻦ !ﭼﻘﺪﻡ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ!!! ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
ﺩﯾﺪﯾﻢ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻧﺎﺯﮐﺘﺮﻩ !!!! ﺻﻮﺭﺗﺎﻣﻮﻧﻮ
ﺑﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺍﺯﻣﻮﻥ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ !!
ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﺪﯾﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﺯ
ﺯﺩﻥ ﮐﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭﻭ ﻓﺮﻣﮋﻩ ﻭ ﺭﮊ ﻟﺐ
ﻭﺍﻻ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻠﯿﭙﺲ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺴﺮﺍ
ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﯼ ﻓﺮﻗﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ !!! ﺍﻭﻧﻢ ﺧﺪﺍﯾﯽ
ﺷﺮﻁ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﺭﻭﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﯿﺬﺍﺷﺘﯿﻦ !!!!!


F.M

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 11:42 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

یکی از اقوام دبیر ادبیاته، یه روز داشتیم باهم برگه های امتحانشو تصحیح میکردیم رسیدم به این سوال:
معنی بیت زیر را به فارسی روان بنویسید:

طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت/ به در آی تا ببینی طیران آدمیت

طرف اینجوری معنی کرده بود:

ته ران مرغ را دیدی و شهوتی شدی ، اگر ته ران انسان را میدیدی چکار میکردی؟؟

من :|
شاعر :|
ته ران مرغ :|
فدراسیون ادبیات فارسی :|
آخه از کجاش در آورده این معنی رو ؟؟؟

[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 16:44 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

یارو زبونش می‌گرفته،

میره داروخونه می گه: آقا دیب داری؟

کارمند داروخونه می گه:

دیب دیگه چیه؟

یارو جواب می ده: دیب

دیگه. این ورش دیب داره، اون ورش دیب داره.

کارمنده می گه: والا ما

تا حالا دیب نشنیدیم. چی هست این دیب؟

یارو می گه: بابا دیب،

دیب!

طرف می‌بینه نمی فهمه،

می ره به رئیس داروخونه می گه.

اون میآد می پرسه: چی

می‌خوای عزیزم؟


ادامه مطلب

[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 14:51 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

گویند مردی بود منافق اما زنی داشت مومن و متدین.


این زن تمام کارهایش را با

"بسم الله"

آغاز می کرد. شوهرش از توسل جستن او به این نام مبارک بسیار غضبناک می شد و

سعی می کرد که او را از این عادت منصرف کند.


روزی کیسه ای پر از طلا به زن داد تا آن را به عنوان امانت نکه دارد زن آن را گرفت و با

گفتن " بسم الله الرحمن الرحیم"

در پارچه ای پیچید و با " بسم الله " آن را در گوشه ای از خانه پنهان کرد،

شوهرش مخفیانه آن طلا را دزدید و به دریا انداخت تا همسرش را محکوم و خجالت زده

کند و "بسم الله" را بی ارزش جلوه دهد.


وی بعد از این کار به مغازه خود رفت.

در بین روز صیادی دو ماهی را برای فروش آورد آن مرد ماهی ها را خرید و به منزل

فرستاد تا زنش آن را برای نهار آماده سازد.


زن وقتی شکم یکی از آن دو ماهی را پاره کرد دید همان کیسه طلا که پنهان کرده بود

درون شکم یکی از ماهی هاست آن را برداشت

و با گفتن "بسم الله" در مکان اول خود گذاشت.

شوهر به خانه برگشت و کیسه زر را طلب کرد.

زن مومنه فورا با گفتن "بسم الله" از جای برخاست و کیسه زر را آورد شوهرش خیلی

               تعجب کرد و سجده شکر الهی را به جا آورد و از جمله مومنین و متقین گردید.

F.M

[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 12:56 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

 

کاریکاتور کلیپس

 

عمو کلیپس فروش ! بله !

کلیپس کم فروش ! بله !

کلیپست جا داره ؟ بله !

دورِش پَر داره ؟ بله !

عمو کلیپس فروش ! بله !

من کلیپس می خوام !! بله !

واسه یه شب می خوام !! بله !

عمو چکمه فروش !! بله !

چکمه کم فروش ! بله !

چَکمت عُمق داره ؟ بله !

ارتفاع داره ؟؟ بله !

عمو چکمه فروش !! بله !

من چکمه میخوام ! باشه !

واسه یه رُب می خوام !!! باشه !

[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 15:17 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

طنز پول
 

 من فدای ریــز ریـز جــسم تــــو
درد ملت را دوایـــی پـــول جــــان

 

تورئیس هر کجــایی پول جــــان
با تـــو آدمها عجب خـــــر میشوند

 

پارسایـــان دزد ماهر می شونــد
ظلم بـر بیـچــاره ومسکیــن کننـــد

 

هر غلــط از کینه و از کیــن کنند
گوئیا که نــــه خــدایی هست ونـــه

 

چاه دنیـا را سر انجــامی و تـــه
راستی اسمـــت دهــــان پر میــکند

 

هر کسی را او زبــان برمیـــکند
پیر مـــرد شصت سالـــــه یا جوان

 

دختــران مــاه روی و هم زنــان
پیش تــــو انهــــا همه کـــم آورنـد

 

نازهــــا بهرت به منت می خرند
بازگو جیــــب مـــــن مسکین چــــرا

 

گشته خــالی از تو ای پول وپلا
نکنـــد که جــیب من بـــو می دهــد

 

کز نبود تو هیا هـــو می دهــد
البتــه چــرک کـف دستی تو پـــــول

 

پول جان فرما دعایم را قبـــول
من کثیـــف و چــرک آلوده شـــــوم

 

از تو مشکی گردم و دوده شوم
عزتــم آنگــه فــــــراوان می شـود

 

زنــدگی ام به چه اسان می شود
مسجد و میخــانه هر دوجـای مـــن

 

زاهـــد و ساقی به پیش پای من
میکنم لعنـــت به شیـــطان ای خــدا

 

من نخواهم ظلـم بر خلـــق تــو را
پول اگرچــه نــاز و نعمت می دهــد

 

آدمیـت را نـه ثـــروت می دهـــد
جان به تن داده شرف سیروس جان
نـــی لباس و تیــپ های انچنـــان

[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 15:14 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

آنها معتقد بودند اگر گوشهايشان را سوراخ كنند و فلزات گرانبها به آن بياويزند بينائي شان تقويت مي شود .

نظر شما چيست ؟

امروزه طب سوزني شواهدي بر صحت اين موضوع ارائه كرده . در طب سوزني لاله گوش يكي از نقاط  مورد توجه براي درمان بيماريهاي چشم است .

بنظر مي رسد كه سوراخ كردن گوش از راه هاي تجاري از شرق به غرب رفته است

 

يعني در طب  سوزني  گاهي از گوش به عنوان نقطه مناسبي براي درمان بيماريهاي چشم  بويژه بهبود ديد استفاده مي شود . 

 

گيون پزشك طب سوزني مي گويد در لاله گوش ، نقطه مناسبي وجود دارد كه به آن (‌نقطه چشم ) يا نقطه ديد مي گويند . اما او ترديد داشت كه هر نوع ضعف  بينائي را بتوان به اين طريق درمان كرد

 

     

ابن مطلب از كتاب هزار نكته جلد 3 ـ نشر پيدايش گرفته شده است

 

F.M

[ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 ] [ 16:57 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

اگرانسان عرق نکند چه مشکلی برایش پیش می آید؟

زمانی که بدن عرق میکنه اون عرقی که رو پوستشه گرمای بدن رو میگیره و تبدیل به بخار میشه(البته بعضی وقتا!!)
و باعث میشه بدن خنک بشه!
اما زمانی که عرق نمیکنیم بدن گرما رو تو خودش نگه میداره،و اگه همین جور گرما رو نگه داره دمای بدنش با محیط یکسان میشه!مثل حیوانات خونسرد،البته با این تفاوت که بدن این گرما رو تحمل نمیکنه،آنزیما عین نیمرو جلز ولز میکنن و آخر سر از بین میرن و انسان میمیره!مثلا وقتی دما 39درجست،اگه بدن عرق نکنه دمای بدن ما به 39 درجه میرسه که 2درجه با دمای طبیعی بدن تفاوت داره.البته تا دمای بدن به 40درجه نرسه آنزیما از بین نمیرن(فکر کنم!)

 

F.M

[ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 ] [ 16:55 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

اگه دخترا نبودن کی یه ساعت جلوی اینه وامیستاد ؟

اگه دخترا نبودن پسرا به کی متلک می گفتن ؟

اگه دخترا نبودن کی به مامان جون کمک می کرد ؟

اگه دخترا نبودن پسرا صبح تا شب با کی حرف می زدن؟

اگه دخترا نبودن کی درس می خوند ؟ (هههههههههه)

اگه دخترا نبودن کی نازمی کرد ؟

اگه دخترا نبودن کی از سوسک می ترسید ؟

اگه دخترا نبودن کی جیغ می زد ؟

اگه دخترا نبودن کی خودشو واسه پسرا لوس می کرد ؟

اگه دخترا نبودن کی خواهرشوهرمی شد ؟

اگه دخترا نبودن جراحان پلاستیک ، دماغ کیوعمل می کردن ؟

اگه دخترا نبودن کی عزیز بابا بود ؟

اگه دخترا نبودن به کی می گفتن صغری ؟

اگه دخترا نبودن کی مانتوی تنگ می پوشید ؟

[ چهارشنبه یازدهم تیر 1393 ] [ 22:15 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

مردها کاین گریه در فقدان همســــــــر می کنند
بعد مرگ همســـــــر خود ، خاک بر سر می کنند !
خاک گورش را به کیسه ، سوی منزل مـــی برند !


دشت داغ سینــه ی خـــــود ، لاله پرور می کنند
چون مجانین ! خیره بر دیوار و بر در مــی شوند
خاک زیر پای خود ، از گریه ، هــــی ! تر می کنند
روز و شب با عکــس او ، پیوسته صحبت می کنند
دیده را از خون دل ، دریای احمـــــر مــــی کنند !

در میان گریه هاشان ، یک نظر ! با قصد خیـــــر !!
بر رخ ناهیـد و مینـــــا و صنــــــوبر می کنند !
بعدِ چنـــدی کز وفات جانگــــــداز ! او گذشـــت
بابت تسلیّت خــود ! فکـــر دیگـــــر مـــی کنند
دلبری چون قرص ماه و خوشگل و کم سن و سال

جانشیـــــن بی بدیل یار و همســــــر می کنند
کــج نیندیشید !! فکــر همســــــر دیگر نیَند!
از برای بچه هاشان ، فکر مـــادر مـــی کنند !!

خنده بازار

[ چهارشنبه یازدهم تیر 1393 ] [ 22:5 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

می دونين چطوری ميشه خانمها رو توی سنين مختلف با توپها مقايسه كرد؟

يه خانم توی سن ۱۸ سالگی مثل توپ فوتباله... ۲۲ نفر دنبالش هستن

توی سن ۲۸ سالگی مثل توپ هاكيه... ۱۰ نفر دنبالش هستن

توی سن ۳۸ سالگی مثل توپ گلفه... ۱ نفر دنبالشه

توی سن ۴۸ سالگی مثل توپ پينگ پنگه... ۲ نفر هی از خودشون دورش می كنن و به طرف مقابل پاسش ميدن

توی سن ۵۸ سالگی مثل توپ جنگيه... كسی جرات نمی كنه از ۱۰ متريش رد بشه

در حمایت از بانوان ایرانی
آقایان هم مثل توپ پلاستیکی میمونند بعد یک مدت یا سوراخ میشند یا پاره یا می افتند خونه همسایه و باید نو شو بخری

شرمنده آقایان گفتم الان اینو نگم اینجا جنگ می‌شه

F.M

[ چهارشنبه یازدهم تیر 1393 ] [ 20:52 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

کشاورزی مشغول پاشیدن بذر بود

مرد مغروری به او رسید و با تکبر گفت ...

بکار بکار که هر چه بکاری ما میخوریم.

کشاورز نگاهی به او انداخت و گفت ...

دارم یونجه میکارم!!!!

F.M

[ چهارشنبه یازدهم تیر 1393 ] [ 20:50 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

زن و مرد از راهی می رفتند، ماموران آنها را دیدند وآنها را خواستند!

 پرسیدند شما چه نسبتی با هم دارید؟
 زن و مرد جواب دادند زن و شوهریم
 ماموران مدرک خواستند،
 زن و مرد گفتند نداریم !
 ماموران گفتند چگونه باور کنیم که شما زن و شوهرید ؟!
 زن و مرد گفتند برای ثابت کردن این امرنشانه های فراوانی داریم … !

 اول اینکه آن افرادی که شما می گویید دست در دست هم می روند،
 ما دستهایمان از هم جداست!

 دوم، آنها هنگام راه رفتن و صحبت کردن به هم نگاه می کنند،
 ما رویمان به طرف دیگریست!

 سوم آنکه آنها هنگام صحبت کردن و راه رفتن با هم ، با احساس حرف می زنند،
 ما احساسی به هم نداریم!

 چهارم آنکه آنها با هم بگو بخند می کنند،
 می بینید که، ما غمگینیم!

 پنجم، آنها چسبیده به هم راه می روند،
 اما یکی ازما جلوترازدیگری می رود!

 ششم آنکه آنها هنگام با هم بودن کیکی، بستنی ای، چیزی می خورند،
 ما هیچ نمی خوریم!

 هفتم، آنها
 هنگام با هم بودن بهترین لباسهایشان را می پوشند،
 ما لباسهای کهنه تنمان است.. !

 هشتم، …

 ماموران گفتند
 خیلی خوب،
 بروید،
 بروید،..
 فقط بروید … !!!

[ سه شنبه دهم تیر 1393 ] [ 15:18 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

 

تست هوش: تاس باز شده!


 به شکل بالا نگاه کنید. یک تاس مشاهده می کنید که به حالت باز شده است. این تاس، یک تاس استاندارد است، به این مفهوم که مجموع هر دو وجه مقابل هم، برابر 7 می باشد. آیا می توانید مشخص کنید B، A و C، معادل چه اعدادی هستند؟

F.M

[ سه شنبه دهم تیر 1393 ] [ 14:13 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

اگر از کاربران اندروید هستید امروز برایتان خبر خوشی داریم......

ادامه مطلب

[ سه شنبه پنجم شهریور 1392 ] [ 23:0 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

زمانی که صدای خود را ضبط می‌کنیم و آن را بازپخش می‌نماییم قدری با آن صدایی که همیشه از خود می‌شنویم، متفاوت است. آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده‌اید که علت این امر چیست؟ خب حالا که حسابی کنجکاوی‌تان گل کرده است کلیک‌رنجه‌ای کرده و همچون همیشه با ما همراه باشید.


ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 ] [ 9:5 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

شاید برای شما پیش آمده باشد که در اتاقی با دوستتان نشسته باشید و در این حین مدام مورد گزش پشه‌ها قرار گرفته باشید و مجبور باشید آنها را با دست و حرکت دادن سرتان، دور کنید، در حالی که دوستتان مشکل خاصی ندارد.

آیا واقعا پشه‌ها دوست دارند، برخی‌ها را بیشتر نیش بزنند؟ آیا این افراد خون مغذی‌تری دارند؟! یا موضوع چیز دیگری است.....

ادامه مطلب

[ جمعه بیست و هشتم تیر 1392 ] [ 11:41 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

تحریم های نابجای آمریکا طی چند سال گذشته شامل موارد مختلفی در حوزه فناوری بوده که محدودیت های زیادی برای کاربران ایرانی به وجود آورده است. 
دیروز معاون وزیر امور خارجه آمریکا از لغو تحریم های "فروش تلفن همراه و کامپیوتر" خبر داده و گفته که  پنجشنبه ۹ خرداد مجوز کلی برای لغو این تحریم ها صادر خواهد شد و راه برای فروش این وسایل به ایران رسما باز خواهد شد. 
در کنار این موضوع تاکید شده که این موضوع هم شامل سخت افزار می شود و هم شامل نرم افزار.

[ پنجشنبه نهم خرداد 1392 ] [ 13:57 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

همه می‌دانند که از مدفوع حیوانات به عنوان کود برای حاصلخیز کردن خاک استفاده می‌شود، اما در این پست می‌خواهیم به کاربردهایی از مدفوع، سرگین، پشکل یا پهن حیوانات و یا هر چیزی که می‌خواهید اسمش را بگذارید اشاره کنم که به احتمال فراوان تا به حال نشنیده بودید...

ادامه مطلب...

[ چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392 ] [ 18:31 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

اینهم تصاویری توپ و جالب از دکه های روزنامه فروشی در جای جای این کره خاکی.....

ادامه مطلب..

[ چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392 ] [ 18:28 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]

امروز میخوام یکی از زیباترین مهندسی های دنیا رو بهتون نشون بدم.........اونم نه به دست بشر بلکه به وسیله یک حشره چند میلی متری......

خواندن ادامه مطلب

[ یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 ] [ 21:46 ] [ A.M.K.S...With...F.M ]

[ ]